Afleveringen van het WVD

Van het WVD verschenen ondertussen 28 afleveringen:

Inleiding met klankpatroon van de Vlaamse Dialecten (138 blz.)

11 euro


Deel I : Landbouwwoordenschat

 • Akkerland en weiland (240 blz.)
 • Behuizing (227 blz.)
 • Het erf (204 blz.)
 • Ploegen (174 blz.)
 • Rund 1 (256 blz.)
 • Spitten, eggen, rollen (132 blz.)
 • Bemesting (110 blz.)
 • Waterhuishouding (260 blz.)
 • Rund 2 (435 blz.)
 • Paard 1 (426 blz.)
 • Kleinvee (481 blz.)
 • Pluimvee (191 blz.)
 • Gewassen algemeen: teelt en oogst (277 blz.)
 • 16 euro
 • 16 euro
 • 16 euro
 • 16 euro
 • 21 euro
 • 16 euro
 • 16 euro
 • 16 euro
 • 30 euro
 • 30 euro
 • 32 euro
 • 20 euro
 • 24 euro

Alles van deel I samen:

215 euro

 

Deel II : Niet-agrarische vaktalen

 • De mandenmaker (99 blz.)
 • De strodekker (40 blz.)
 • Handspinner en touwslager (59 blz.)
 • De kuiper en de hoepelmaker (135 blz.)
 • De molenaar (476 blz.)
 • De timmerman en de meubelmaker 1 (376 blz.)
 • 8 euro
 • 4 euro
 • 5 euro
 • 12 euro
 • 40 euro
 • 30 euro

De 6 afleveringen van deel II samen:

90 euro

 • De zeevisser (815 blz.)
  (voorlopig te bestellen bij het WVD, Blandijnberg 2, 9000 Gent, 09 - 264 40 79)
 • 37,18 euro

Deel III : Algemene woordenschat

 • Vogels (277 blz.)
 • Land- en Waterfauna (313 blz.)
 • Flora (672 blz.)
 • Karakter (544 blz.)
 • Verstand en Gevoel (232 blz.)
 • School en Kinderspelen (665 blz.)
 • Het menselijk lichaam (524 blz.)
 • 20 euro
 • 22 euro
 • 40 euro
 • 35 euro
 • 20 euro
 • 40 euro
 • 35 euro

Alles van deel III samen:
Alles van deel I,II en III samen (behalve de zeevisser):

145 euro
415 euro

 

Bij elk boek van de delen I en II hoort ook een Wetenschappelijk Apparaat, dat afzonderlijk gepubliceerd wordt. Medewerkers krijgen korting. Meer inlichtingen en prijzen: 09/264 40 79.
De boeken worden uitgegeven door Academia Press in Gent en zijn te bestellen via www.academiapress.be.