Colofon

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Lexicografisch project van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent

Promotoren:
Prof. dr. Magda Devos
Prof. dr. Jacques Van Keymeulen

Wetenschappelijke medewerkers:
Dr. Roxane Vandenberghe
Lic. Veronique De Tier
Lic. Tineke De Pauw
Lic. Liesbet Triest

Vrijwillige medewerkers:
Dr. Hugo Ryckeboer

Het WVD-project wordt gerealiseerd dankzij kredieten van:
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
de Nederlandse Taalunie
de Universiteit Gent

De publicaties worden mee gefinancierd door:
de Universitaire Stichting van België