DSDD: Dictionary of the Southern Dutch Dialects. An integrated lexicological infrastructure for the Southern Dutch Dialects

Het onderzoeksprogramma werd ingediend door een consortium van 11 taalkundigen, informatici en geografen en behelst de samenvoeging en standaardisering van drie grote dialectlexicografische databases, waarvan de samenstelling tientallen jaren heeft gekost: het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD, 1972 -), het Woordenboek van de Brabantse Dialecten(WBD, 1961-2005) en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD, 1961-2008). Samen documenteren ze de goeddeels reeds verdwenen dialectwoordenschat van het zuidelijke Nederlands in thematisch geordende publicaties, die gebaseerd zijn op digitale databases. Ze werden 40 à 50 jaar geleden parallel opgezet, net om een uiteindelijke samenvoeging mogelijk te maken.

De woordenboeken werden over een erg lange periode gemaakt, op verschillende plaatsen (Nijmegen, Leuven en Gent) en door verschillende redacteurs, waardoor een aantal onevenwichten rechtgezet moeten worden om tot een geïntegreerde database voor de zuidelijk-Nederlandse dialecten te komen. De geïntegreerde database maakt een researchprogramma mogelijk met vernieuwende onderzoeksvragen, vooral op het gebied van kwantitatieve lexicologie en geografische analyse.