Afleveringen van het WVD

Van het WVD verschenen ondertussen 29 afleveringen:

Inleiding met klankpatroon van de Vlaamse Dialecten (138 blz.)


Deel I : Landbouwwoordenschat

 • Akkerland en weiland (240 blz.)
 • Behuizing (227 blz.)
 • Het erf (204 blz.)
 • Ploegen (174 blz.)
 • Rund 1 (256 blz.)
 • Spitten, eggen, rollen (132 blz.)
 • Bemesting (110 blz.)
 • Waterhuishouding (260 blz.)
 • Rund 2 (435 blz.)
 • Paard 1 (426 blz.)
 • Kleinvee (481 blz.)
 • Pluimvee (191 blz.)
 • Gewassen algemeen: teelt en oogst (277 blz.)

 

Deel II : Niet-agrarische vaktalen

 • De mandenmaker (99 blz.)
 • De strodekker (40 blz.)
 • Handspinner en touwslager (59 blz.)
 • De kuiper en de hoepelmaker (135 blz.)
 • De molenaar (476 blz.)
 • De timmerman en de meubelmaker 1 (376 blz.)
 • De zeevisser (815 blz.)

 

Deel III : Algemene woordenschat

 • Vogels (277 blz.)
 • Land- en Waterfauna (313 blz.)
 • Flora (672 blz.)
 • Karakter (544 blz.)
 • Verstand en Gevoel (232 blz.)
 • School en Kinderspelen (665 blz.)
 • Het menselijk lichaam (524 blz.)
 • Eten en Drinken (782 blz.)