Colofon

Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Lexicografisch project van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent

Promotoren:
Prof. dr. Jacques Van Keymeulen

Prof. dr. Magda Devos

Wetenschappelijke medewerkers in 2018:
Dr. Roxane Vandenberghe
Lic. Veronique De Tier
Lic. Tineke De Pauw
Lic. Liesbet Triest

Ma. Lien Hellebaut

Vroegere wetenschappelijke medewerkers:

Dr. Hugo Ryckeboer

Lic. Kristien Van der Sypt

Dr. Vicky Van Den Heede

Dr. Kathy Rys

Ma. Pauline Van Daele

Het WVD-project werd gerealiseerd dankzij kredieten van:
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland
de Nederlandse Taalunie
de Universiteit Gent

de Vlaamse Overheid

De publicaties worden mee gefinancierd door:
de Universitaire Stichting van België