Roxane Vandenberghe

 

 

Titel proefschrift

 

De morfosyntaxis van de Middelnederlandse adverbiale bindwoorden in synchroon en diachroon perspectief.

 

Woordenboekafleveringen

 

Vandenberghe R. 2000a. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel II Vaktaalwoordenschat. Aflevering 7 : De Zeevisser. Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Gent.

 

Vandenberghe R., V. De Tier en M. Devos. 2008. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel I. Landbouwwoordenschat. Aflevering 13 : Pluimvee. Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Gent.

 

Vandenberghe R., V. De Tier en M. Devos. 2009. Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel I. Landbouwwoordenschat. Aflevering 12 : Kleinvee. Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Gent.

 

 

Selectie van artikelen

 

Vandenberghe, R. 2002-2003. “Het syntactische gedrag van het Middelnederlandse zinsinleidende doe (‘toen’).” In : Dialectsyntaxis in bloei. Taal en Tongval themanummer 15-16 : 251-276.

 

De Vogelaer, G. en R. Vandenberghe. 2006. “Iemand of entwie, ergens of ieveranst. Een taaltypologisch perspectief op onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden in de Zuid-Nederlandse dialecten.” In : De Caluwe J. en M. Devos. Structuren in talige variatie. Studia Germanica Gandensia. Gent, Academia Press : 35-61.

 

Vandenberghe, R. 2007. “Marbelen of pekkelen ? Ienkelen of buksje over d’hage ? Katje-d’raan of katje-duuk ? Met ’t sjchietlap of met de klakkebusse ? Op de renne of op de sliere? Wat spelen we vandaag in West-Vlaanderen ?”. In : De Tier V. / Keulen R. / Swanenberg J. Het Dialectenboek 9. Dialect in het spel. Groesbeek, Stichting Nederlandse Dialecten : 349-378.

 

Vandenberghe, R. en V. De Tier. 2008. “Van pekng tot dasjchn. De waarachtige historie van de oogst der graangewassen in Frans-Vlaanderen, zoals opgetekend door Magda Devos in het voorjaar van 1979”. In : De Pauw, T. e.a. (reds.). Een woordenboeket voor Magda Devos. Vakgroep Nederlandse taalkunde, Universiteit Gent : 19-37.

 

Vandenberghe, R. 2009. “Elk zijnen goeiendag! Hoe groeten ze in West-Vlaanderen de mensen?”. In : De Tier V. / Swanenberg J. / van de Wijngaard T. Het Dialectenboek 10. Moi, adieê en salut. Groeten in Vlaanderen en Nederland. Groesbeek, Stichting Nederlandse Dialecten : 243-252.