DSDD: Dictionary of the Southern Dutch Dialects. An integrated lexicological infrastructure for the Southern Dutch Dialects

De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten is het resultaat van een 'middelgroot' wetenschappelijk infrastructuurproject van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek -Vlaanderen dat liep van 2017 tot 2020 en dat gedragen werd door een consortium van dialectologen, geografen en computerspecialisten. Het werd geleid door de Universiteit Gent, in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in Leiden. De promotor van het geheel was prof. dr. Jacques Van Keymeulen van de Vakgroep Taalkunde - Nederlands van de UGent. Veronique De Tier, Roxane Vandenberghe en Lien Hellebaut waren verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenvoeging van de data. De software voor de database en de website met cartografische tool werden ontwikkeld aan het INT, door Katrien Depuydt, Jesse de Does, Matthieu Fannee, Koen Mertens, Jan Niestadt en Tanneke Schoonheim. Sally Chambers van het Ghent Centre for Digital Humanities werkte mee aan de creatie van een Virtual Research Environment voor digitaal lexicologisch onderzoek, waarbij aansluiting gezocht werd bij de CLARIN-infrastructuur. De DZND wordt gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal.