Historiek

Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) is in 1972 door prof. Willem Pée aan de Universiteit Gent opgestart naar het voorbeeld van WBD en WLD. Het woordenboek is niet alfabetisch, maar thematisch van opzet en bestaat uit drie grote delen: I Landbouwwoordenschat, II Vaktaalwoordenschat en III Algemene Woordenschat. Het WVD is het jongste van de drie grote regionale woordenboeken. Met Vlaams' wordt in de dialectologie een groep dialecten aangeduid die gesproken worden in Frans-Vlaanderen (Frankrijk), West- en Oost-Vlaanderen (België) en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland). In 1979 verscheen de Inleiding, met een inventariserend overzicht van het klankpatroon van de Vlaamse dialecten, en de eerste aflevering 'Akkerland en weiland'. Tot nog toe zijn van het WVD elf afleveringen van deel I, zeven van deel II en zeven van deel III gepubliceerd. In 2018 werd de achtste en laatste papieren aflevering van deel III voorbereid; ze handelt over ‘Eten en Drinken’. De recentere afleveringen zijn enkel digitaal beschikbaar.