REWO

REWO

Het Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken

Het ReWo (afkorting voor 'Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken) was een samenwerkingsverband tussen een aantal Nederlandse en Belgische wetenschappelijke instituten en universiteiten waar men de traditionele dialectwoordenschat registreert en bestudeert. Het ReWo werd opgericht in 1989 als een overlegstructuur in de schoot van de Nederlandse Taalunie met als doel het uitwerken en uitvoeren van een concreet beleid, "gericht op het veilig stellen van de verdere totstandkoming van de drie onderscheiden woordenboeken" (zie Nederlandse Taalunie. Publikatieblad III 4 (1990), blz. 94-99).

Met die "drie onderscheiden woordenboeken" werden bedoeld het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD), het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD), beide samengesteld aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven, en het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), dat aan de Universiteit Gent wordt voorbereid. Het WBD en WLD werden afgerond, respectievelijk in 2005 en 2008.

Naderhand werd het ReWo uitgebreid met andere instituten, nl.

het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten (WZD)
het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD)
het Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD)
het Woordenboek van de Gelderse Dialecten (WGD)
het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD)
het Stellingwarfs Woordenboek