Vragenlijsten

Het WVD stelde in de loop der jaren bijna 200 thematische vragenlijsten op. Deze lijsten werden schriftelijk en mondeling opgevraagd bij honderden informanten.

Het WVD zet de blanco vragenlijsten online met twee bedoelingen:

(1) de recentste lijsten rond de thema's woning, maatschappelijk gedrag en kleding kunnen nog ingevuld worden door vrijwilligers.

(2) amateurlexicografen vinden in deze lijsten inspiratie voor eigen enquĂȘtes en onderzoek